RODOKlauzula informacyjna zgodna z RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy co następuje:

1. Administratorem Państwa danych przekazanych nam dobrowolnie jest Biuro tłumaczeń Trades sc z siedzibą przy ul. Rajskiej 6/43,  w Warszawie (kod pocztowy: 02-654),  adres e-mail: trades@trades.com.pl

2. Celem zbierania danych jest:

  1. Bieżąca komunikacja z kontrahentami

  2. Rozliczenie z kontrahentami

  3. Spełnianie wymogów ustawowych

  4. Zlecenie tłumaczenia do realizacji bądź wykonanie zleconego tłumaczenia

  5. Przeszukiwanie wcześniej wykonanych tłumaczeń, aby ułatwić wykonanie nowego tłumaczenia

  6. Uzupełnienie, aktualizacja, poprawianie, powielanie, ponowne wydrukowanie już wykonanego tłumaczenia

  7. Rozpatrzenie reklamacji i sporów.

 4. Wszystkie Państwa dane przechowujemy z zachowaniem najwyższej poufności i w formie zabezpieczonej.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Aby wprowadzić zmiany lub cofnąć zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych, wystarczy przesłać na wskazany powyżej adres elektroniczny wolę wycofania lub wprowadzenia zmiany wraz z ich nową treścią.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wskazanego celu.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

                                                           Warszawa, 25 maja 2018 r.